Hình ảnh thự tế dự án Thăng Long Victory

Ngày xuất bản : 22/08/2017 11:33:23 SA

Hình ảnh cụ thể, mới nhất về tòa T1, T2 và T3 dự án Thăng Long Victory

HÌNH ẢNH THỰC TẾ VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ THĂNG LONG VICTORY, KĐT NAM AN KHÁNH

1. Hình ảnh về tòa T1 và tòa T2 Thăng Long Victory

S-nh-T1-v-T2-Th-ng-Long-Victory.jpg

                                                                      Sảnh hành lang tòa T1 và T2 Thăng Long Victory

Ban-c-ng-c-n-Penhouse.jpg

                                                                                       Ban công căn Penhouse Thăng Long Victory

T-a-T1-v-T2-Th-ng-Long-Victory-v-o-96-.jpg

                                                                             Hình ảnh cư dân đã vào ở 96% tại Thăng Long Victory

2. Hình ảnh đang thi công về tòa T3 Thăng Long Victory

Đối tác